Nič novépod slnkom

Ľudia sa v Štátoch sťahovali vždy. Tú aby ukradli Indiánom ďalšiu krajinu, tú, aby vyrýžovali čo najviac zlata pri zlatej horúčke, tú za sezónnymi prácami. Problém bol ale s bývaním. Preto sa bývania, ktoré si robotník vezie spoločne so svojou rodinou sebou za prácou, stalo tak obľúbené. Najskôr bolo vidieť tisícky Fordek, na ktorých sa s celou výbavou na valníčku sťahovali celej rodiny. Keď našli ľudia prácu, spravidla nenašli bývanie. Často skončili len v stanoch, alebo, v lepšom prípade v drevených chatrčiach z dosiek. Preto sa mobilné domy stali náhle pravým požehnaním.

Prvotné investície

Nazačiatku síce stála menšie investície, ale potom už si rodina mohla križovať stredozápad aj iné oblasti v cestách za prácou ľubovoľne. Proste mala vždy svoju izbu a kuchyňu sebou. Každý deň, rovnako a spoľahlivo.